Hello World !

Tôi là Tú, Sinh ra và lớn lên ở Bắc Giang City,giờ đang theo học tại trường DH Bach Khoa HN.Tôi có rất nhiều ước mơ từ ngày mới vào đại học nhưng gần như đã mai một do quá ham chơi và lười nhác.Mọi thứ cần quay lại như cũ.Tôi sẽ thay đổi.Blog này sẽ là nơi tôi chia sẻ tầm sự cũng như kiến thức của mình.Cảm ơn bạn đã quan tâm. 😡